IZDELAVA NAČRTA EVAKUACIJE IN POŽARNEGA NAČRTA

Skladno s 2. členom Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), mora delodajalec izdelati požarni načrt in načrt evakuacije za objekte v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.

Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji (podrazred 11222), stanovanjskih stavbah za posebne namene (podrazred 11300), hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12111), drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12120), stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter stavbah za zdravstvo (podrazred 12640).

Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda, ki morajo biti izobešene na vidnem mestu, mora podpisati lastnik ali uporabnik objekta oziroma dela objekta oziroma od njih pooblaščena oseba.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na naslovu Štajerska cesta 79; 1231 Ljubljana-Črnuče ali nas pokličite na 040/464-859. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@etko.si.

Call Now Button