Pregled delovne opreme

Skladno s 19. členom Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04) mora delodajalec z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Prav tako mora delodajalec zagotavljati varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme.

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.

V primeru, da proizvajalec ne določi roke za periodične preglede, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preskuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na naslovu Štajerska cesta 79; 1231 Ljubljana-Črnuče ali nas pokličite na 040/464-859. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@etko.si.

Call Now Button