USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

Skladno s 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011), mora delodajalec zagotoviti usposobljene zaposlene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se zaposleni, ki jih določi delodajalec, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene ter na podlagi programov usposabljanj, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.

Preizkus usposobljenosti zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega poznavanje nevarnosti za nastanek požara in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju. Osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, sodelujejo tudi pri letnem praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije.

Na tri leta se izvaja periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

etko-stricek3
Imate podjetje in ne želite da bi proizvodnja stala?
NI PROBLEMA! Po dogovoru lahko izobraževanje organiziramo v popoldanskem času oz. v soboto ter po potrebi tudi v nedeljo.

Usposabljanje izvedemo na vaši lokaciji ali v naših poslovnih prostorih.

Usposabljanja po potrebi izvajamo v angleškem ali srbskem / bosanskem / hrvaškem jeziku

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na naslovu Štajerska cesta 79; 1231 Ljubljana-Črnuče ali nas pokličite na 040/464-859. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@etko.si.

Call Now Button