USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE

Skladno s 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12), mora delodajalec zagotoviti  izvajanje požarne straže ko:

  • pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
  • ko vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
  • ob prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
  • lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.

Delodajalec lahko napoti na usposabljanje za izvajanje požarne straže osebe, ki so polnoletne in nimajo psihofizičnih ali drugih omejitev, ki bi jih omejevale pri opravljanju operativnih gasilskih nalog požarne straže.

Na tri leta se izvaja periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo.

Imate podjetje in ne želite da bi proizvodnja stala?
NI PROBLEMA! Po dogovoru lahko izobraževanje organiziramo v popoldanskem času oz. v soboto ter po potrebi tudi v nedeljo.

Usposabljanje izvedemo na vaši lokaciji ali v naših poslovnih prostorih.

Usposabljanja po potrebi izvajamo v angleškem ali srbskem / bosanskem / hrvaškem jeziku

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na naslovu Štajerska cesta 79; 1231 Ljubljana-Črnuče ali nas pokličite na 040/464-859. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@etko.si.

Call Now Button