Izdelava požarnega reda

Skladno s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12) in Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov izdelati požarni red.

Lastniki ali uporabniki objektov, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov oziroma če gre za več objektov oziroma delov objektov iz prvega odstavka prejšnjega člena istega lastnika ali uporabnika na različnih lokacijah, lahko izdelajo skupni požarni red. Če lastniki ali uporabniki objektov izdelajo skupni požarni red, ni treba izdelovati posameznih požarnih redov oziroma se v posameznih požarnih redih določijo le tiste vsebine, ki niso določene v skupnem požarnem redu.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na naslovu Štajerska cesta 79; 1231 Ljubljana-Črnuče ali nas pokličite na 040/464-859. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@etko.si .

Call Now Button